miércoles, 1 de octubre de 2014

Treball de corfbol

TREBALL DE CORFBOL Aquest primer trimestre hem de fer un treball OBLIGATORI i individual sobre el corfbol. Tal i com vam dir a classe ha d'haver-hi com a mínim:
-Portada amb el títol, una imatge i el nom de l'autor. 
- Índex. 
- Què és el corfbol (història, qui el va inventar, on, quan, ...). 
- Reglament del corfbol (quines són les regles oficials). 
- El "nostre reglament" (com hi jugam noltros). 
- Opinió personal sobre aquest esport (què vos ha agradat, què no vos ha agradat, què barataríeu, ...). 
- També podeu posar-hi altres apartats (adreces interessants, curiositats, ...) i algunes imatges, fotos o vídeos. 

També vam dir que s'havia de presentar amb es google drive i la data màxima d'entrega és el 3 de novembre (recordau que m'heu de convidar i donar permís per editar, així vos puc fer comentaris). Recordau també que si m'avisau prest vos puc donar qualque idea per millor-lo. 

ÀNIMS I NO ESPEREU A FER-LO HORA PER HORA ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario